AERIAL METHOD OF PLANT PROTECTION

Pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Bzowskiej przeprowadziliśmy prezentację podczas sympozjum w Brukseli na temat „Aerial method of plant protection” (Lotnicza metoda ochrony roślin).

Poniżej strona tytułowa i streszczenie.

Zobacz również:

20.05.2016

TERCEL WE FRANCJI

20.05.2016

AERO

19.05.2016

NOWY WIATRAKOWIEC W MENTONE

24.05.2019

Wiatrakowce AAT w rolnictwie precyzyjnym