AERIAL METHOD OF PLANT PROTECTION

Pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Bzowskiej przeprowadziliśmy prezentację podczas sympozjum w Brukseli na temat „Aerial method of plant protection” (Lotnicza metoda ochrony roślin).

Poniżej strona tytułowa i streszczenie.

Zobacz również:

19.05.2016

TAURUS TESTY DO CERTYFIKATU NIEMIECKIEGO

18.12.2016

PIERWSZY ZEN1 W MÜRITZ

20.05.2016

AERO

18.12.2016

THE FLYING SHOW W BIRNINGHAM