Partnerzy

WINGS GYROCOPTER

Wspólnie z Austriacką szkołą WINGS rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń lotniczych do uprawnień pilota wiatrakowca dla klientów z Czech, Niemiec i Austrii. Rezultatem szkolenia może być uzyskanie licencji wydanej przez urząd właściwy dla Polski, Czech Austrii lub Niemiec.

W okresie zimowym szkolenia przenoszą się do słonecznej Hiszpanii ze znacznie większą ilością dni lotnych.

Politechnika Lubelska

Od chwili powstania Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.

Instytut lotnictwa

Instytut lotnictwa swoją działalność badawczą rozpoczął w 1926 roku. Od tego czasu jest jedną z największych placówek naukowych z dziedziny lotnictwa na terenie naszego kraju. Jest to także nasz konsorcjant w projekcie „Nowoczesny wirnik autorotacyjny.”

OSP Baranów

OSP Baranów to jednostka z 90-letnią tradycją. Od 3 lat użytkuje wiatrakowiec do celów patrolowych. Strażacy-piloci pomagają policjantom podczas poszukiwań osób zaginionych przy akcjach takich jak coroczna akcja Znicz oraz w czasie wzmożonego ruchu na drogach podczas powrotów z wakacji i długich weekendów

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jednym z największych ośrodków badawczych w Polsce. Jako jeden z nielicznych prowadzi badania nad zastosowaniem oszczędnych statków powietrznych przy nowoczesnych sposobach biologicznej ochrony roślin. W listopadzie 2013 roku Aviation Artur Trendak & Son wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie zawarli porozumienie o współpracy w zakresie: prac badawczo-rozwojowych, wymiany informacji naukowo-technicznych, wymiany rezultatów badań, organizacji wspólnych seminariów, konferencji, sympozjów oraz udzielania wsparcia studentom Uniwersytetu.

Kompol

Firma KOMPOL zajmuje się produkcją wszelkich wyrobów z kompozytów szklanych, węglowych i kewlarowych, począwszy od wykonania modelu, formy, po produkt finalny. Zajmuje się także wszystkim, co jest związane z motolotniami, czyli projektowaniem, produkcją, obsługą, szczególnie motolotni Jazz ze skrzydłem STRATUS, jak również szkoleniem motolotniowym, lotami rekreacyjnymi, reklamowymi.

Samoloty.pl

samoloty.pl to polski portal lotniczy. Wszystko o lataniu.Informacje dla pilotów i dla pasjonatów lotnictwa.