Projekty dofinansowane

INTELIGENTNY ROZWÓJ

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 4 599 585 zł

Wartość dofinansowania: 3 259 962 zł

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2019

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych podzespołów dedykowanych do wiatrakowców i ich zabudowę na produktach Wnioskodawcy, z wykorzystaniem nowej technologii spajania wysokowytrzymałych durali lotniczych oraz nadanie im cech funkcjonalnych, do jakich dotychczas nie były w lotnictwie stosowane. Podstawą prac są pozytywne rezultaty zastosowania połączeń klejonych łopat wirnika i socketów ustalających ich skok ogólny dla wzmocnienia lokalnego w krytycznym przekroju mocowania łopat w głowicy. Prace te zostały przeprowadzone we wspólnym projekcie Wnioskodawcę oraz Instytutu Lotnictwa, który również obecnie będzie pełnił rolę podwykonawcy. Celem projektu jest przeniesienie zdobytych doświadczeń na inne podzespoły i poprawa wskaźników efektywności materiałowej w krytycznych elementach produkowanych konstrukcji lotniczych, co powinno przełożyć się jednocześnie na podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa, a także głównych walorów eksploatacyjnych preferowanych przez nabywców. W ramach prac przeprowadzone zostaną badania wytrzymałościowe połączeń klejonych durali z doborem rodzajów kleju, techniki klejenia i przygotowania powierzchni. Przewiduje się wykorzystanie nanorurek węglowych do wzmocnienia wybranych połączeń klejonych. W kolejnym etapie, w oparciu o zoptymalizowaną technologię, zostaną wykonane demonstracyjne warianty krytycznych podzespołów wiatrakowca (łącznik łopat, głowica wirnika, maszt nośny, goleń podwozia), a także dedykowane do ich prób stanowiska badawcze. Podzespoły zostaną poddane próbom funkcjonalnym oraz dowodowym jak dla wyrobów lotniczych. Następnie wyroby te, w swoich ostatecznych formach, zostaną poddane próbom w locie na wytworzonych specjalnie do tego celu platformach latających. W  efekcie produkty firmy AAT zdobędą przewagi techniczne nad produktami konkurencyjnymi, a ponadto otworzy się możliwość rozszerzenia oferty o sprzedaż nowych podzespołów, jako niezależnych wyrobów, co umocni pozycję rynkową Wnioskodawcy na świecie.

BIOSTRATEG

GYROSCAN – Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 13 403 143 zł

Wartość dofinansowania: 10 414 587 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2019

Link do strony projektu: http://gyroscan.ipan.lublin.pl/pl/

Projekt  współfinansowany przez Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju 

w  ramach  programu  „Środowisko  naturalne,  rolnictwo  i leśnictwo” BIOSTRATEG

Inteligentny Rozwój

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY Aviation Artur Trendak

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 4 599 585 zł

Wartość dofinansowania: 3 259 962 zł

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2019

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych podzespołów dedykowanych do wiatrakowców i ich zabudowę na produktach Wnioskodawcy, z wykorzystaniem nowej technologii spajania wysokowytrzymałych durali lotniczych oraz nadanie im cech funkcjonalnych, do jakich dotychczas nie były w lotnictwie stosowane. Podstawą prac są pozytywne rezultaty zastosowania połączeń klejonych łopat wirnika i socketów ustalających ich skok ogólny dla wzmocnienia lokalnego w krytycznym przekroju mocowania łopat w głowicy. Prace te zostały przeprowadzone we wspólnym projekcie Wnioskodawcę oraz Instytutu Lotnictwa, który również obecnie będzie pełnił rolę podwykonawcy. Celem projektu jest przeniesienie zdobytych doświadczeń na inne podzespoły i poprawa wskaźników efektywności materiałowej w krytycznych elementach produkowanych konstrukcji lotniczych, co powinno przełożyć się jednocześnie na podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa, a także głównych walorów eksploatacyjnych preferowanych przez nabywców. W ramach prac przeprowadzone zostaną badania wytrzymałościowe połączeń klejonych durali z doborem rodzajów kleju, techniki klejenia i przygotowania powierzchni. Przewiduje się wykorzystanie nanorurek węglowych do wzmocnienia wybranych połączeń klejonych. W kolejnym etapie, w oparciu o zoptymalizowaną technologię, zostaną wykonane demonstracyjne warianty krytycznych podzespołów wiatrakowca (łącznik łopat, głowica wirnika, maszt nośny, goleń podwozia), a także dedykowane do ich prób stanowiska badawcze. Podzespoły zostaną poddane próbom funkcjonalnym oraz dowodowym jak dla wyrobów lotniczych. Następnie wyroby te, w swoich ostatecznych formach, zostaną poddane próbom w locie na wytworzonych specjalnie do tego celu platformach latających. W  efekcie produkty firmy AAT zdobędą przewagi techniczne nad produktami konkurencyjnymi, a ponadto otworzy się możliwość rozszerzenia oferty o sprzedaż nowych podzespołów, jako niezależnych wyrobów, co umocni pozycję rynkową Wnioskodawcy na świecie.

BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

INNOWACYJNY, WIROPŁATOWY STATEK POWIETRZNY.

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 2.624.116,8 PLN

Wartość dofinansowania: 1.376.055,96 PLN

Okres realizacji: 01.05.2014 – 31.12.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE

NOWOCZESNY WIRNIK AUTOROTACYJNY

Nazwa beneficjenta: Instytut Lotnictwa

Wartość projektu: 4.266.234,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3.287.900,00 PLN

Okres realizacji: 01.06.2013 - 31.05.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Konsorcjantem biznesowym beneficjenta jest Aviation Artur Trendak.

DOTACJE NA INNOWACJE

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAD KONSTRUKCJĄ INNOWACYJNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE POWYŻEJ 560 KILOGRAMÓW W FIRMIE AVIATION

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 7.506.471,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3.115.665,00 PLN

Okres realizacji: 01.07.2012 - 31.12.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego