Odpowiedź na pytania wykonawcy – Zapytanie ofertowe 12 – dostawa stacji roboczych do prowadzenia badań i obliczeń metodą MES

 

Dotyczy: Postępowania ofertowego w ramach którego opublikowano Zapytania ofertowe 12 na dostawę stacji roboczych do prowadzenia badań i obliczeń metodą MES w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:.

 

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy do pobrania odpowiedź na pytania Wykonawcy.

Odpowiedź na pytania

Zobacz również:

23.11.2017

Odpowiedź na pytania wykonawcy – Zapytanie ofertowe 12 – dostawa stacji roboczych do prowadzenia badań i obliczeń metodą MES

18.12.2016

WYNIKI TESTÓW TRICHOGRAMMA – AGRO SHOW

18.05.2016

1000H NALOTU SP-XENA

05.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 3 – PROJEKT GYROSCAN