ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY – ZAPYTANIE OFERTOWE 11 NA DOSTAWĘ ANALIZATORA SPALIN

 

Dotyczy: Postępowania w ramach którego opublikowano Zapytanie ofertowe 11 dotyczące dostawy analizatora spalin dla Aviation Artur Trendak do projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.” , Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op:

 

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi Pytaniami od Wykonawcy poniżej publikujemy ich treść oraz odpowiedzi Zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe 11 (02)

Zobacz również:

20.07.2018

Zacięta rywalizacja i walka o każdy punkt – MMP 2018

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKA

18.12.2016

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKA

04.06.2020

Open Day AAT – Baranów 2020

17.02.2017

Loty próbne Taifunem