TERCEL DO SKANOWANIA TERENU

Wspólnie z firmą IGI z Niemiec przygotowaliśmy maszynę do użytku profesjonalnego. Może ona zostać użyta do laserowego skanowania terenu, fotografii, fotogrametrii i innych metod zbierania obrazu.

Zobacz również:

05.10.2018

Piloci AAT w Telewizyjnym Show

18.05.2016

NALOT DO NIEMIECKIEGO CERTYFIKATU

20.05.2016

ARTYKUŁ W FLUGEL

20.05.2016

KURS TEORETYCZNY