TESTY OPRYSKU WIATRAKOWCEM

Właśnie zakończyliśmy testy do tegorocznego oprysku. Wraz z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina sprawdziliśmy wpływ wiatru bocznego oraz czołowego na znoszenie wstęgi oprysku w zależności od wysokości i prędkości lotu. Zebrane dane posłużą do wyznaczenia najlepszych ustawień urządzeń opryskujących.

Zobacz również:

19.05.2016

AERIAL METHOD OF PLANT PROTECTION

20.05.2016

KURS TEORETYCZNY

19.05.2016

WIATRAKOWIEC W BIOLOGICZNEJ OCHRONIE KUKURYDZY

19.05.2016

SERWIS ŚMIGIEŁ KAŠPAR