Wiatrakowiec AGRO

Jaktorów, Październik 2018

 

Wieloletnie badania oraz rozwój systemu oprysków i skanowania pozwoliły nam na opracowanie nowej koncepcji AGRO w lotnictwie dla rolnictwa precyzyjnego.

 

Wiatrakowce świetnie sprawdzają się w rolnictwie, dzięki innowacyjnej metodzie monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca. Jego wykorzystanie pozwoli na zredukowanie kosztów nawożenia i zwiększenia obfitość plonów.

 

W ramach rozwoju produktów AGRO w lotnictwie został opracowany zestaw pomiarowy do określania potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz chemicznego zwalczania szkodników. Ostatnie testy systemu AGRO dla wiatrakowców zakończyły się pomyślnie. Wiatrakowce dzięki swojej budowie i specyfikacji mogą być przystosowane i wykorzystane także do oprysków i zwalczania szkodników przy zastosowaniu ekologicznych preparatów biologicznych (bez ingerencji chemicznych substancji). Atutami wiatrakowców w rolnictwie jest brak zniszczeń spowodowanych przez maszyny kołowe i bardzo duża wydajność.

 

Na podstawie kilkuletniej współpracy z naszymi klientami i jednostkami Państwowymi mogliśmy przeprowadzić szczegółowe badania, które jednoznacznie stwierdzają, że nowy system AGRO AAT jest znacząco ważnym produktem w dalszym rozwoju lotnictwa dla rolnictwa precyzyjnego.

 

Liczne rekomendacje przyczyniły się do znacznego wzrostu zainteresowania. Pierwsze zamówienia na zestaw oprysków otrzymaliśmy z Chile od razu po opublikowaniu oficjalnych wyników badań. Aktualnie nasza delegacja przebywa w Ameryce i prowadzi montaż pierwszych systemów AGRO.

 

Jest to dopiero początek sprzedaży i dystrybucji systemu AGRO, natomiast cieszy nasz fakt bardzo dużego zainteresowania i możliwości dalszego rozwoju lotnictwa AAT w kierunku rolnictwa.

 

Dział Prasowy

Aviation Artur Trendak

Zobacz również:

Biuletyn Serwisowy

19.07.2016

Biuletyn Serwisowy

31.03.2017

Nowy oddział AAT w Ameryce

12.12.2016

TWISTAIR!

ODWIEDŹ NAS W MENTONE

19.05.2016

ODWIEDŹ NAS W MENTONE