Wybór Wykonawcy -ZAPYTANIE OFERTOWE 18 na wykonanie elementów konstrukcyjnych do stanowisk badawczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wyborze Wykonawcy elementów konstrukcyjnych do stanowisk badawczych w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:.

Wybrany wykonawca to firma: KOMPOL S. C.

Zobacz również:

19.05.2016

MIKROLOTOWE MISTRZOSTWA EUROPY

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKA

18.12.2016

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKA

19.05.2016

SEMINARIUM W INSTYTUCIE BADAWCZYM LEŚNICTWA

18.12.2016

KABINA DO FOTOGRAMETRII