Wybór wykonawcy – Zapytanie ofertowe 7 – dostawa uzupełniającego systemu pomiarowo-obrazującego

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów Op.

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający Aviation Artur Trendak przeprowadził wybór Wykonawcy w postępowaniu ofertowym, w którym opublikowano Zapytanie ofertowe 7 w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę uzupełniającego systemu pomiarowo-obrazującego.

 

Wybrany wykonawca to: 3D Services Elżbieta Jabłońska

Zobacz również:

20.05.2016

WSPÓŁPRACA Z JAVA CAR DESIGN

11.10.2017

ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM 7 NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA TARGI BIG BOYS TOYS W DUBAJU PRACOWNIKÓW AVIATION ARTUR TRENDAK

21.11.2017

Walka o mistrzostwo – EMC 2017

ODWIEDŹ NAS W MENTONE

19.05.2016

ODWIEDŹ NAS W MENTONE