Zapytanie ofertowe 6 na dostawę silnika elektrycznego dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostarczenie silnika elektrycznego w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK.”, Nr RPMA.01.02.00-14-9542/17-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami:

Zapytanie ofertowe 6

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zobacz również:

03.11.2017

World Travel Show 2017 – lotniczym akcentem AAT

02.08.2017

WINGS GYROCOPTER

06.10.2017

Nadszedł czas, abyś zamówił odpowiedni Wiatrakowiec dla siebie!

11.02.2020

AAT GYRO SHOW